Установчі документи

Наказ№199 Про розподіл нерухомого доржавного майна за відокремленим структурним підрозділам ОНАХТ

Наказ№ 241 Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Наказ№254-01 Про виділення гуртожитку №6 зі Студентського містечка ОНАХТ та передача його Відокремленому структурному підрозділу «Фаховому коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ»

Наказ№270 Про закріплення державного майна за Одеською національною академією харчових технологій

Наказ№694 Про перейменування відокремлених підрозділів Одеської національної академії харчових технологій

Наказ№1336 Про перейменування відокремленого структурного підрозділу Одеської національної академії харчових технологій

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань