Готельно-ресторанна справа

1. Основи філософських знань

2. Історія України

3. Українська мова (за профусійним спрямуванням)

4. Культурологія

5. Основи психології

6. Соціологія

7.Основи правознавства

8. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

9. Етика й естетика

10. Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)

11. Фізичне вихованння

12. Вища математика

13. Інформатика і комп’ютерна техніка

14. Економічна теорія

15. Безпека життєдіяльності

16. Екологія

17. Основи охорони праці

18. Інформаційні системи у готельно-ресторанному господарстві

19. Економіка підприємства

20. Організація і технологія обслуговування в готелях

21. Організація і обслуговування в закладах ресторанного господарства

22. Будівлі і обладнання готелів

23. Гігієна і санітарія в підприємствах готельно- ресторанного типу

24. Естетичне оформлення готелів та ресторанів

25. Бухгалтерський облік

26. Стандартизація в готелях та ресторанах

27. Основи менеджменту

28. Охорона праці в галузі

29. Основи маркетингу

30. Ділова іноземна мова в готелях

31. Друга ділова іноземна мова в готелях

32. Кулінарне мистецтво

33. Організація виробництва

34. Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства

35. Технологія приготування їжі

36. Барна справа

37. Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства

38. Мікробіологія

39. Практика