Публичная информация

Наявність бюджетних місць на спеціальностях денного відділення

за курсами навчання

Курс

Група

Кількість місць держзамовлення

Кількість студентів-бюджетників у групі

З них кількість вакантних місць державного замовлення

Відділення технолого-екологічне та економіки

Спеціальність 075 «Маркетинг»

І

17-1ек-марк

10

9

1

ІІ

16-1 марк

18

17

1

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ІІ

16-1пд

20

19

1

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»,

5.05130103 «Переробка нафти і газу»

ІІ

16-1т

20

18

2

ІІІ

15-1 т

15

13

2

Спеціальність 101 «Екологія», 5.04010602 «Прикладна екологія»

І

17-1 ек-марк

15

14

1

ІІ

16-1ек

15

14

1

IV

14-1ек

15

14

1

Разом по відділенню

10

Відділення електромеханічне

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»,

5.05030403 "Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ"

ІІ

16-1 м

20

15

5

ІІІ

15-1м

20

19

1

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

ІІ

16-1 е

20

18

2

ІІІ

15-1 е

20

18

2

IV

14-1 е

20

16

4

Разом по відділенню

14

Відділення автоматизації, зв’язку та сфери обслуговування

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»,

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

ІІ

16-1 а

20

19

1

ІІІ

15-1 а

20

18

2

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

5.05090301 «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку»

І

17-1зв

18

17

1

ІІІ

15-1зв

15

12

3

Разом по відділенню

7

Загалом по коледжу

31

 

Порядок перевода студентов ОНАПТ на вакантные места государственного заказа

Отчет о результатах учебно-воспитательного процесса Колледжа нефтегазовых технологий, инженерии и инфраструктуры сервиса ОНАПТ за 2017г.

 

Администрация колледжа информирует:

По вопросам сохранения жизни, здоровья и защиты прав и интересов ребенка

можно обращаться в Национальную детскую «горячую» линию - 116 111,

которая является бесплатной, анонимной и конфиденциальной.

Консультирование по будням с 12-00 до 20-00 и в субботу с 12-00 до 16-00.