Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Для студентов специальности 5.05020201 "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва" 3-4 курсу

Лабораторні роботи з дисципліни Монтаж та налагодження ТЗАС

Перелік питаннь до іспиту з дисципліни Монтаж та налагодження ТЗАС

Практичні роботи з дисиципліни Монтаж та налагодження ТЗАС

Самостійні роботи з дисципліни Монтаж та налагодження ТЗАС

1. Вступ до спеціальності

2. Основи програмування та програмне забезпечення

3. Метод забезпечення лаборатроних робіт з АЕП для спецільності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

4. Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка

5. Основи теплотехніки та гідравліки

6. Висша математика

7. Фізика

8. Нарисна геометрія та інженерна графіка

9. Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори

10. Фізкультура

11. Цифрові системи керування та обробки інформації

12. Українська мова

13. Эксплуатация и ремонт ТС АС

14. Охорона праці в галузі

15. Проектування систем автоматизації

16. Основи метрології і засоби технологічного контролю

17. Іноземна мова за проф спрямуванням автоматизації ІІІ КУРС

18. Електротехніка та електричні вимірювання