Готельно-ресторанна справа

Розділ містить літературу та навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності "Ресторанне обслуговування"

Курсова робота

1. Ціноутворення

2. Економіка підприємства

3.КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ І ТУРКОМПЛЕКСАХ» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки «Менеджмент»)

М. П. Мальська, І. Г. Пандяк"ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА" підручник. Київ, 2010

4. Захист прав споживачів

5. М Е Т О Д И Ч Н I  В К А З I В К И  ТА ІНСТРУКЦІЇ до виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 5.14010102  «Ресторанне обслуговування» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

6. КМЗ з дисципліни "Барна справа"

7. Гігієна і санітарія в підприємствах готельно- ресторанного типу.

8. Висща математика

9 Іноземна мова

10. Організація і обслуговування в закладах ресторанного господарства

11. Фізкультура

12. Основи психології

13. Технологія приготування їжі

14. Українська мова

15. Стандартизація в готелі

16. Організація виробництва

17. Кулінарне мистецтво

18. Практика

19. Мікробіологія