Готельно-ресторанна справа

Розділ містить літературу та навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності "Ресторанне обслуговування"

Курсова робота

Програма навчальної дисципліни

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з навчальної дисципліни: ЦІНОУТВОРЕННЯ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ з дисципліни: «Ціноутворення»

Методичні вказівки та плани до практичних занять з навчальної дисципліни: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Орієнтовний тематичний план з тем, які винесені на практичні заняття з дисципліни "Економіка підприємства" за спеціальністю  5.14010102   "Ресторанне обслуговування"

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №1 з дисципліни  Економіка  підприємства

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №2 з дисципліни  Економіка  підприємства

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №3 з дисципліни  Економіка  підприємства

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №4 з дисципліни  Економіка  підприємства

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ І ТУРКОМПЛЕКСАХ»
(для студентів 4 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки «Менеджмент»)

М. П. Мальська, І. Г. Пандяк"ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА" підручник. Київ, 2010

Захист прав споживачів

Тести «Правова основа захисту прав споживачів»

Презентація для самостійного вивчення

Наскрізна програма та методичні вказівки практик для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»,  галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

М Е Т О Д И Ч Н I  В К А З I В К И  ТА ІНСТРУКЦІЇ до виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 5.14010102  «Ресторанне обслуговування» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

КМЗ з дисципліни "Барна справа"

Гігієна і санітарія в підприємствах готельно- ресторанного типу.

Висша математика

Іноземна мова

Організація і обслуговування в закладах ресторанного господарства

Фізкультура

Основи психології

Технологія приготування їжі

Українська мова

Стандартизація в готелі

Організація виробництва

Кулінарне мистецтво

Економіка підприємства