Харчові технології

Cпеціальність 181 Харчові технології

Знати про їжу людина повинна не менше, ніж про математику або про рідну мову. Виробництво продуктів харчування постійно удосконалювалося, рухаючись слідом за розвитком науково-технічного прогресу.

Головне у професії харчового технолога – відповідальність і універсальність. Досягнути цього можна за умови вмілого поєднання глибоких теоретичних знань і практичних навичок.

Глибокі теоретичні знання та практичні вміння з професії технолога забезпечує спеціальність 181 Харчові технології.

Пов’язуючи своє життя з харчовими технологіями, слід пам’ятати, що професія технолога завжди була актуальною на ринку праці та увесь час залишається на високому рівні.

Технолог вивчає і аналізує якість сировини, з якої буде виготовлятися продукція, а також матеріалів, що використовуються на виробництві, і безпосередньо готової продукції. На ньому лежить ведення технологічних розрахунків і оформлення всієї необхідної документації, вивчення причин, що призвели до появи у продажу бракованої продукції. Відповідно, спеціальність передбачає наявність умінь складання плану щодо попередження таких ситуацій в майбутньому і ліквідації наслідків вже сталося виробничого браку.

У ресторанах і їдальнях (особливо в санаторіях, на базах відпочинку) технолог  складає меню, розподіляє роботу між робітниками чи кухарями, контролюючи результати виконання своїх розпоряджень.

На ньому лежить обов`язок контролю кінцевого виходу готової продукції і зіставлення цього показника з прийнятими технологічними нормами; впровадження нових та прогресивних методик приготування харчової продукції з оптимізацією процесів під наявні можливості підприємства.

Вивчаючи існуючі нормативні документи, технолог харчування складає нові рецептурні комбінації. При складанні нових страв технолог складає їх технологічні карти, визначаючи точний склад і харчову цінність продукції.

Саме технолог може і повинен вивчати появу нових тенденцій на ринку ресторанних інновацій з метою впровадження чогось нового і корисного на виробництві. Контролює, наскільки повно на підприємстві дотримуються санітарно-епідеміологічні норми, а в разі потреби коригує це питання.

Молодші спеціалісти професійного спрямування «Харчові технології» необхідні для чисельних закладів ресторанного господарства різних форм власності, а також для приватних фірм, підприємств, супермаркетів, де здійснюється виробництво харчових продуктів та напівфабрикатів.

Випускник Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ за фахом 181 Харчові технології може займати такі посади, як керуючий (менеджер) підприємства харчування, завідувач підприємства харчування, начальник виробництва (в закладах харчування), керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. Д .), технік-технолог з технології харчування, завідувач виробництвом в закладах харчування, шеф-кухар, адміністратор залу (в закладах харчування), виробник харчових напівфабрикатів, кухар, кондитер, бармен.