Коледж сьогодні

Наш коледж - єдиний в Одесі, який веде підготовку фахівців за нафтогазовим спеціальностями, а також є оплотом для багатьох інших - сучасних, затребуваних і актуальних.

 • За 75 років існування коледжу вироблені усталені традиції, спрямовані на становлення грамотного студента
 • Навчання в коледж і- це гарантоване отримання професії та повної середньої освіти 
 • Навчання в коледжі здійснюється в рамках державного замовлення та контрактної форми.
 • Після закінчення навчання випускник отримує свідоцтво про повну загальну освіту і диплом молодшого спеціаліста, має можливість продовжити навчання за спорідненою спеціальністю за скороченою програмою в кращих ЗВО Одеси й України
 • Коледж входить до структури ОНАХТ, яка займає провідні позиції в рейтингу найпрестижніших ВНЗ країни (у рейтингу топ-200 ВНЗ України - 40 місце: вище, ніж Юракадемія і Медін)
 • Враховуючи сучасні ринкові відносини в сфері послуг, колектив коледжу використовує передовий педагогічний досвід, інноваційні методи, новітні технології, вивчає тенденції та зміни ринку праці, вимоги до підготовки молодших спеціалістів
 • Студентам надається два гуртожитки, вартість проживання в яких становить не більше 40% стипендії студента (вул. Радісна, 9, для юнаків;. вул. Краснова, 8, для дівчат)
 • Студентам надається гаряче харчування в студентській їдальні коледжу
 • Студенти бюджетної форми навчання отримують стипендію за результатами сесій 
 • Навчальна і технологічна практики студентів коледжу проходять на провідних підприємствах України
 • Можна відзначити високий відсоток працевлаштування випускників коледжу
 • Коледж розташований в дендропарку «Студентський» - унікальному об'єкті природно-заповідного фонду, що знаходиться в 10 хв від моря
 • Коледж має два спортзали, літню відкриту спортивну площадку, де проходять змагання багатьох навчальних закладів міста
 • Спортивні команди коледжу з волейболу, футболу, гандболу, баскетболу, тенісу займають щорічно перші місця серед ВНЗ міста та області
 • У коледжі створений Батьківський комітет, який дає можливість батькам брати участь у житті студентів та коледжу
 • Коледж - центр художньої самодіяльності студентів та студентського самоврядування

Форми навчання в навчальному закладі - денна та заочна, до структури якого входять чотири денних, одне заочне відділення і п'ятнадцять циклових комісій.

Підготовка молодших спеціалістів ведеться за 10 спеціальностями:

«Нафтогазова інженерія та технології»,

«Хімічні технології та інженерія»,

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»,

«Телекомунікації та радіотехніка»,

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

«Екологія»,

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

«Маркетинг»,

«Туризм»,

«Готельно-ресторанна справа».

Кадри Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу – це наша гордість! Сьогодні серед викладачів коледжу є шість кандидатів наук, вісім викладачів-методистів, 31 спеціаліст вищої категорії, 21 спеціаліст першої категорії, 15 спеціалістів другої категорії, десять спеціалістів, викладачі зі званнями старшого учителя та заслуженого працівника освіти.  До освітньої діяльності залучаються доктори, кандидати наук Одеської національної академії харчових технологій , які забезпечують високий рівень підготовки молодших спеціалістів.

Враховуючи сучасні ринкові відносини в системі послуг, педагогічний колектив коледжу використовує передовий педагогічний досвід, інноваційні методи, новітні технології, вивчає тенденції та зміни ринку праці, вимоги до підготовки молодших спеціалістів.

Коледж має свою художню самодіяльність; в прекрасно обладнаній актовій залі регулярно проводяться концерти, тематичні вечори, конкурси. Студенти мають можливість займатися в спортивних секціях, брати участь у спортивних змаганнях, які проводяться на базі коледжу. Щорічно, в третю суботу травня, відбувається традиційна зустріч випускників минулих років, на яку приїжджають з України та країн СНД. Цілий ряд випускників коледжу займають високі керівні посади на підприємствах нафтової, газової, енергетичної, хімічної промисловості.

За роки існування коледжу підготовлено більше 25 тисяч висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють в промисловому комплексі України.

За ліцензіями державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636448 від 04.06.2015 у коледжі готують фахівців за такими спеціальностями:

Нафтогазова інженерія та технології

Технік з підготовки та транспортування нафти і газу має можливість працювати на компресорних, нафтопереробних, гaзорозподільних і газонаповнювальних станціях; станціях підземного зберігання газу, нафти та нафтопродуктів; автозаправних станціях, складах паливно-мастильних матеріалів на посадах майстра з експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів, механіка з експлуатації ГРС, АГНКС, оператора з розподілу та відпуску нафтопродуктів і газу, механіка з ремонту зливо-наливних пристосувань.

Хімічні технології та інженерія

Технік-технолог проводить розрахунок норм сировини, виконує аналіз для визначення хімічного складу продукції, забезпечує роботу технологічного обладнання. Може займати посади техніка-технолога, лаборанта хімічного аналізу.

Телекомунікації та радіотехніка

Технік електрозв'язку має можливість працювати на міжміських телефонних станціях, в цехах районних вузлів зв'язку, в міській телефонній мережі. Може займати посади електромеханіка станційного устаткування, старшого електромеханіка.

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Технік-електрик має можливість працювати в усіх галузях промисловості, енергетики, сільського та житлово-комунального господарств з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту електроустаткування. Може займати посади техніка-електрика, бригадира, майстра, виконроба, начальника монтажного, налагоджувального і виробничого ділянок.

Маркетинг

Спеціаліст з маркетингу має можливість працювати у сфері виробництва, торгівлі та послуг. У своїй професійній діяльності аналізує ринкову ситуацію, вирішує комерційні ситуації, укладає контракти, організовує закупівлю і збут товарно-матеріальних цінностей.

Екологія

Технік-еколог бере участь у проведенні екологічних досліджень для забезпечення природоохоронних заходів та раціонального природокористування, проведенні аналізу води, ґрунту, повітря. Може займати посади техніка-еколога, техніка-лаборанта, техніка-дозиметриста.

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Електромеханік має можливість працювати в різних галузях промисловості на підприємствах, що мають автоматизовані системи управління, і виконувати завдання з монтажу, налагодження та експлуатації засобів і систем автоматизації та електрообладнання, а також проводити монтаж, перевірку та ремонт контрольно-вимірювальних приладів. Може займати посади електромеханіка, техніка з метрології, оператора електронно-обчислювальних машин.

Туризм

Туризм - це джерело доходу країни і галузь міжнародного бізнесу, тому на сучасному етапі збільшується потреба в професійних фахівцях, здатних швидко адаптуватися до навколишнього середовища, готових до практичної діяльності, здатних визначати найбільш перспективні та гнучкі рішення, вміти прогнозувати попит. Випускники спеціальності «Туристичне обслуговування» працюють менеджерами внутрішнього та міжнародного туризму, організаторами та консультантами туристичних турів, екскурсоводами, інструкторами з туризму.

Готельно-ресторанна справа

Одна з найбільш затребуваних спеціальностей в курортних зонах, тому на сучасному етапі розвитку стають актуальними питання підготовки фахівців для ресторанного бізнесу. З розвитком торгівлі та туризму сфера готельного бізнесу стала надзвичайно актуальною, розширення сфери готельних послуг у всьому світі буде тільки рости. Тут постійно потрібні та будуть вимагатися висококласні фахівці, здатні забезпечити рівень якості пропонованих готельних послуг постійно підвищується. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність - це спеціальність для тих, хто прагне розвиватися і впевнено підніматися кар'єрними сходами. Випускники цієї спеціальності зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.