Нафтогазова інженерія та технології

Розділ містить літературу та навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності "Експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ"

Конспект лекцій для студентів групи 14-1м з дисципліни "Основи екології": самостійна робота по лекціям про забруднення атмо-, гідро- та літосфери на 24.09

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ. ПАМ’ЯТКА  на допомогу студентам, що виконують дипломні проекти

Висша математика

Експлуатація газових сетей середнього та низького тиску

Загальна електротехніка

Креслення

Фізкультура