Напрям підготовки 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 075 "Маркетинг"

H:\картинки\1..jpeg

Маркетинг - це наука, образ мислення, підхід до ринкової діяльності, якою займається людина.

Маркетолог - це фахівець з вивчення попиту та пропозиції на товари і послуги, а також планування на основі отриманої інформації заходів, що допомагають підвищити прибутковість бізнесу.

Спеціальність «Маркетинг» відкриває перед сучасними фахівцем широкі горизонти: випускники можуть працювати на харчових та інших підприємствах, в медіа-холдингах, консалтингових фірмах директорами з маркетингу, маркетологами, розробляти рекламні компанії, PR-акції, заходи щодо просування товарів і послуг, цінову політику компанії, досліджувати ринок, створювати і виводити на ринок нові бренди і торгові марки, формувати і реалізовувати маркетингові плани і програми.

       

Слово «маркетолог» означає в перекладі з англійської мови «той, хто вивчає ринок». Будь-якій фірмі, що виробляє або реалізує будь-яку продукцію, необхідно володіти інформацією, наскільки результати її праці затребувані на ринку, що пропонують конкуренти, яку ціну готові платити за цей товар покупці.

Отримати уявлення про пропозицію та попит на конкретну продукцію покликані маркетологи.

Основне завдання таких фахівців - дослідження попиту на вироблену продукцію і організація її збуту, тобто пошук потенційних покупців, визначення тих сегментів ринку, на яких цю продукцію доцільно просувати.

Робота маркетолога дуже різноманітна, як різноманітні і товари, які виробляються і продаються в сучасному світі.