Напрям підготовки 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 242 «Туризм»

Сьогодні туризм носить масовий характер, і кількість мандрівників з кожним роком значно зростає. Зростає число туристичних агентств, будуються нові готелі, підприємства громадського харчування. Туристичний бізнес сьогодні переживає істотний підйом, і для багатьох новачків тепер є можливість стати учасником цієї цікавої та дохідної справи.

Туризм - це джерело доходу країни і динамічна галузь міжнародного бізнесу, тому на сучасному етапі збільшується потреба у професійних фахівцях, здатних швидко адаптуватися до навколишнього середовища, готових до практичної діяльності, здібних визначати найбільш перспективні і гнучкі рішення і вміти прогнозувати попит.

«Туризм» - комплексна, інтегративна спеціальність, яка передбачає глибокі знання в галузі економіки та маркетингу, теорії управління, психології, культурології, інформаційних технологій, діловодства, іноземних мов, дизайну та реклами.

Випускники спеціальності «Туризм» працюють менеджерами внутрішнього та міжнародного туризму, організаторами і консультантами туристичних турів, екскурсоводами, інструкторами по туризму.