Відділення Інфраструктури

​​

Драганова Оксана Іванівна

Завідуюча освітньо-координаційним центром Інфраструктури

Напрями та спеціальності

1

Напрям підготовки 050202 Автоматизація та комп'ютерно-интегровані технологии

 

Спеціальність 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

Голова циклової комісії: Гратій Тетяна Іванівна

2

Напрям підготовки 050903 "Телекомунікації та радіотехніка"

Спеціальність: 5.05090301 «Монтаж, обслуговування та ремонт станційного  обладнання електрозв'язку»

Голова циклової комісії: Романська Олена Андріївна

3

Напрям підготовки 140101 Гостинично-ресторане діло

Специальність 5.14010101 «Готельно-ресторанна справа»

Голова циклової комісії: Швець Тамара Володимирівна

4

Напрям підготовки 140103 Туризм

Специальність 5.14010301 «Туризм»

Голова циклової комісії: Швець Тамара Володимирівна