Відділення Інженерії

Леонова Карина Леонідівна

Завідуюча освітньо-координаційним центром Інженерії

Напрями та спеціальності

1

Напрям підготовки 050304 Нафтогазова справа

Спеціальність: 5.05030403 «Експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ»

Голова циклової комісії: Аль-Дандал Раєд Салєхович

2

Напрям підготовки 050701 Електротехніка та електрообладнання

Спеціальність 5.05070104 «Монтаж і експлуатіція електрообладнання промислових підприємств і цивільних будівель»

Голова циклової комісії: Романська Олена Андріївна