Відділення Інженерії

Леонова Карина Леонідівна

Завідуюча освітньо-координаційним центром Інженерії

Напрями та спеціальності

1

Напрям підготовки 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Голова циклової комісії: Аль-Дандал Раєд Салєхович

2

Напрям підготовки 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Голова циклової комісії: Романська Олена Андріївна

3

Напрям підготовки 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Голова циклової комісії: Романська Олена Андріївна

2

Напрям підготовки 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Голова циклової комісії: Романська Олена Андріївна