Відділення Повної загальної середньої освіти

Відділення Повної загальної середньої освіти (ПЗСО), було створено наказом Ректора Одеської національної академії харчових технологій , другого січня 2019 року для налагодження системного підходу в поетапній освіті  коледжу, яка складається з двох етапів:

перший  етап – отримання нашими студентами повної загальної середньої освіти;
другий етап - отримання кваліфікації молодшого спеціалісту за обраними спеціальностями.

На етапі отримання свідоцтв про повну загальну середню освіту важливим є тісний зв'язок між викладачами та студентами коледжу, упорядкування вивченню необхідних дисциплін для складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Відділення  ПЗСО, також займається питаннями адаптації вчорашніх школярів в систему освіти коледжу. Це відбувається завдяки:

  • аналізу  моніторингового дослідження адаптації першокурсників;
  • вивченню потреб та побажань нової студентської молоді.

 

На відділенні відбувається розробка нових навчальних планів для вивчення сучасних, необхідних для розвитку компетенція, дисциплін.
Викладачами циклових комісій, які відносяться до відділення ПЗСО відбувається тісна взаємодія з батьками студентів для виконання програми «Навчаючи-виховую».

Головна ціль відділення ПЗСО - це відмінне завершення циклу повної загальної середньої освіти.
До цього відділення відносяться усі студенти першого та другого курсу нашого коледжу.