Відділення Технологій

 

Березовська Людмила Віталівна

Завідуюча освітньо-координаційним центром Технологій

Напрями та спеціальності

1

Напрям підготовки 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природовикористання

 

Спеціальність 5.04010602 «Екологія»

Голова циклової комісії: Сагдєєва Ольга Анісівна

2

Напрям підготовки 051301 Хімічна діяльність

Спеціальність 5.05130103 «Хімічні технології та інженерія» (Переробка нафти і газу)

Голова циклової комісії: Аль-Дандал Раєд Салєхович

3

Напрям підготовки 030507 Управління та адміністрування

Спеціальність: 5.03050702 «Маркетинг»

Голова циклової комісії: Дурбалова Наталя Ігорівна

4

Напрям підготовки 140101 Управління та адміністрування

Специальність 5.14010102 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Голова циклової комісії: Дурбалова Наталя Ігорівна