Загальноосвітні дисципліни - 2 курс

Розділ містить літературу та навчально-методичні матеріали з загальноосвітніх дисциплін для студентів ІІ курсу. 

1. Основи екології для студентів всіх спеціальностей за винятком спеціальності "Прикладна екологія":

Опорний конспект з дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ» для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання

2. Основи правознавства для студентів всіх спеціальностей

Творчі завдання з дисципліни «Основи правознавства». Теми доповідей та презентацій

Методичні рекомендації, вимоги щодо виконання та оформлення практичних робот з дисципліни «Основи правознавства» (Правознавство)

Практична робота № 1 Навчальна дисципліна: «Основи правознавства» Тема: «Основи цивільного права України»

Практична робота № 2 Навчальна дисципліна: «Основи правознавства» Тема: «Основи цивільного права України»

Практична робота № 3 Навчальна дисципліна: «Основи правознавства» Тема: «Основи цивільного права України»

Семінарське заняття № 1 Навчальна дисципліна: «Основи правознавства»

Семінарське заняття № 2 Навчальна дисципліна: «Основи правознавства»

Методичні рекомендації: АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Лекція: Основи адміністративного  права України

Інтернет-ресурси  з   правознавства

Кросворди на уроках правознавства

Семінарське заняття № 1Навчальна дисципліна: «Основи правознавства». Тема: Основи конституційного права, теорії держави та права,  публічне право України

Семінарське заняття № 2 Навчальна дисципліна: «Основи правознавства». Тема: Приватне право України

Творчі завдання з дисципліни «Основи правознавства». Теми доповідей та презентацій

3. Соціологія для студентів всіх спеціальностей

Опорний конспект з дисципліни «Соціологія» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання

Тест «СОЦІОЛОГІЯ, ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО»

Бланк відповідей «СОЦІОЛОГІЯ, ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО»

Методичні рекомендації щодо вивчення самостійної теми:
Соціологічне дослідження: методологія, методика, різновиди та етапи.

ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. Лекція Загальна характеристика конституційного права

4. Політична економія для студентів всіх спеціальностей

5. Математика

5. Культурологія

Лекція: Культурологія як наука. Групи 16-1зв, 16-1а,17-1гро і17-2гро, 16-1т і 16-1мар

Культурологія. Тестові завдання

Лекція Культура і природа

7. Філософія

8. Економічна теорія

9. БЖД