Нафтогазова інженерія та технології

Розділ містить літературу та навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності "Експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ"

Конспект лекцій для студентів групи 14-1м з дисципліни "Основи екології": самостійна робота по лекціям про забруднення атмо-, гідро- та літосфери на 24.09

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ. ПАМ’ЯТКА  на допомогу студентам, що виконують дипломні проекти

1. Висща математика

2. Експлуатація газових мереж середнього та низького тиску

3. Загальна електротехніка

4. Креслення

5. Фізкультура

6. Основи автоматизації об'єктів газової і нафтової промисловості

7. Іноземна мова за професійним спрямуванням. III курс

8. Українська мова за професійним спрямуванням