Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Розділ містить літературу та навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності "Монтаж і експлуатація електрообладнання підприємств і цивільних споруд"

1. Надійність електроприводів

2. Налагодження електроустановок

3. Основи електроприводу

4. Системи керування електроприводами

5. Електропостачання підприємств     

6. Енергозбереження

7. Питання до семінару 2 з ОЕ

8. Конструкційні та електротехнічні матеріали

9. Електричні апарати

10.Електрични вимірювання

11.Висща математика

12.Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики (ОПЕ)

13.Інженерна графіка

14.Фізика

15.Фізкультура

16.Іноземна мова за професійним спрямуванням

17.Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування

18.Література для написання курсового проекту для студентів електриків спец 141

19. Українська мова за професійним спрямуванням