Напрямок підготовки 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність 161  «Хімічні технології та інженерія»

У наш час продукти переробки нафти і газу є важливим показником виробництва паливно-мастильних матеріалів, робочих рідин для гідравлічних систем, парафінів і синтетичної сировини для каучуків, пластмас, полімерних матеріалів, хімічних волокон, спеціальних хімічних продуктів і деяких лікарських препаратів.

В Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу готуються сеціалісти з виробництва нафтопродуктів (бензин, керосин, дизельне паливо, мазут), продуктів синтезу матеріалів, а також з їх застосування, контролю якості, економного та ефективного використання в сучасних машинах, агрегатах і приладах.

Для якісної підготовки студентів спеціальності 5.05130103 «Переробка нафти і газу» у коледжі наявні спеціалізовані аудиторії і лабораторії з визначення якості нафти і нафтопродуктів.

Після 4-х років навчання студенти коледжу отримують диплом молодшого спеціаліста з переробки нафти і газу, що дає можливість їх працевлащтування на підприємствах  з виробництва нафтопродуктів, їх зберігання і відпуску користувачам, а також раціонального застосування і контролю якості нафтопродуктів (бензину, керосину, дизельного палива, мазуту), олив і спеціальних технічних рідин.

Слід мати на увазі, що після закінчення коледжу є можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах (університетах і академіях) за спеціальністю з 2-го чи 3-го курсу.

Зі студентами спеціальності «Переробка нафти і газу» впродовж всього періоду навчання проводиться комплекс практик у майстернях і лабораторіях  коледжу, а також технологічна і переддипломна практика на ''Лукойл-ОНПЗ'', підприємствах з видачі і збуту нафтопродуктів, одеських АЗС і підприємствах хімічної промисловості.

Велику роботу з удосконалення навчально-матеріальної і навчально-методичної бази і формування спеціалістів з нафтопереробки і раціонального використання нафтопродуктів здійснює педагогічний колектив в особах викладачів вищої категорії Федорова М.А., Задневича В.Ф, Сахно Н.А. та ін.