Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Для студентов специальности 5.05020201 "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва" 3-4 курсу

1. Вступ до спеціальності

2. Основи програмування та програмне забезпечення

3. Метод забезпечення лаборатроних робіт з АЕП для спецільності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

4. Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка

5. Основи теплотехніки та гідравліки

6. Висща математика

7. Фізика

8. Нарисна геометрія та інженерна графіка

9. Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори

10. Фізкультура

11. Цифрові системи керування та обробки інформації

12. Українська мова

13. Эксплуатация и ремонт ТС АС

14. Охорона праці в галузі

15. Проектування систем автоматизації

16. Основи метрології і засоби технологічного контролю

17. Іноземна мова за професійним спрямуванням автоматизації ІІІ КУРС

18. Електротехніка та електричні вимірювання

19. Автоматизованний електропривід

20. Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем