Інформаційні пакети

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ надає освітні послуги за такими спеціальностями: 

075  Маркетинг
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

Відділення «Автоматизації, зв’язку та сфери обслуговування» Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету напряму підготовки молодших спеціалістів 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 2016-2018

Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету напряму підготовки молодших спеціалістів Спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2016-2018

Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету напряму підготовки молодших спеціалістів 185 Нафтогазова інженерія та технології 2016-2018

Відділення «Електромеханіки» Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету напряму підготовки молодших спеціалістів Спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 2016-2018

Відділення «Технолого-екологічне та економіки» Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету напряму підготовки молодших спеціалістів 075«Маркетинг» 2016-2018

Відділення «Технолого-екологічне та економіки» Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету напряму підготовки молодших спеціалістів 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 2016-2018

Відділення Інфраструктури "Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету напряму підготовки молодших спеціалістів 242 "Туризм" 2016-2018

Відділення інфраструктури Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету підготовки молодших спеціалістів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 2016-2018

Відділення Електромеханічне

Відділення Технолого-екологічне та економіки

Заочне відділення